21 دسامبر 2021
آمار طلاق

آمار طلاق چقدر است و چند درصد از ازدواج ها به طلاق می انجامد

آمار طلاق در بین دخترانی که در سنین بالاتر از 25 سال ازدواج کردند بیشتر است.آمار طلاق در پنج سال اول زندگی مشترک زوجین بیشتر می باشد.
18 دسامبر 2021
آمار طلاق 99

آگاهی کامل از آمار طلاق 99 در ایران

آمار طلاق 99 در برخی از سنین رشد داشته و در برخی دیگر شیب نزولی را ایجاد کرده است. آمار طلاق 99 می گوید در سال های اولیه ازدواج احتمال جدا شدن بیشتر است.
ثبت نام و دانلود