22 اکتبر 2021
زنان خیانتکار

پرداخت مهریه در صورت خیانت زن به مرد چگونه است و آیا مهریه زنان خیانتکار باید پرداخت شود؟

مهریه زنان خیانتکار یکی از مباحثی است که سوالات بسیاری را در ذهن افراد به وجود می آورد. در این مطلب به پرداخت مهریه به زنان خیانتکار می پردازیم.
ثبت نام و دانلود