عواقب و پیامدهای بی توجهی مرد به زن چیست؟

افسردگی، خیانت زن و … از عواقب بی توجهی مرد به زن می باشد. فشار اقتصادی و روانی، عدم صمیمیت و … از علل بی توجهی مرد به زن می باشد.

بیشتر بخوانید