اضافه كردن زبان فارسي به ويندوز

3 اکتبر 2021
اضافه کردن زبان فارسی به ویندوز

راه های اضافه کردن زبان فارسی به ویندوز

راه کارهایی برای اضافه کردن زبان فارسی به ویندوز وجود دارد. روش اضافه کردن زبان فارسی به ویندوز ها با ورژن های مختلف تقریبا یکی است.
ثبت نام و دانلود