درخواست طلاق از طرف زن

25 دسامبر 2021
درخواست طلاق از طرف زن

درخواست طلاق از طرف زن چگونه است

گاهی اوقات درخواست طلاق از طرف زن صورت می گیرد که برای درخواست طلاق از طرف زن باید ابتدا علت طلاق مشخص شود و به طور دقیق مورد برسی قرار می گیرد.
12 دسامبر 2021
درخواست طلاق

آنچه باید درباره درخواست طلاق از طرف زن بدانید به همراه سوالات متداول

درخواست طلاق زن از مرد می تواند به دلیل زنا، رفتار نامعقول و ضرب و شتم باشد. اگر درخواست طلاق از طرف زن باشد، زن می تواند تمام مهریه ش را نیز از مرد بگیرد
12 دسامبر 2021
درخواست طلاق

مراحل درخواست طلاق از طرف هر یک از زوجین و شرایط آن

درخواست طلاق می تواند هم از طرف مرد و هم از طرف زن باشد. مراحل درخواست طلاق از جانب مرد آسان تر و از جانب زن نیاز به اثبات بعضی شروط دارد.
ثبت نام و دانلود