18 دسامبر 2021
درخواست طلاق

درخواست طلاق زن و دریافت کامل مهریه

درخواست طلاق از طرف زن به عوامل زیادی بستگی دارد که موفقیت آمیز باشد یا نه؟ برای درخواست طلاق حتما از وکیل معتبری کمک بگیرید تا مشکلی ایجاد نشود.
18 دسامبر 2021
طلاق از طرف زن

آنچه باید درباره درخواست طلاق از طرف زن بدانید

برای درخواست طلاق از طرف زن باید دلایل حکمه پسند به دادگاه ارائه شود. عدم پرداخت نفقه، عسر و حرج، غیبت شوهر، اعتیاد، عقیم بودن از دلایل طلاق از طرف زن است.
12 دسامبر 2021
درخواست طلاق

آنچه باید درباره درخواست طلاق از طرف مرد بدانید به همراه سوالات متداول

درخواست طلاق از طرف مرد می تواند در هر زمانی انجام شود. مرد هنگام درخواست طلاق باید تمام حق و حقوق زن را مانند مهریه و نفقه به صورت کامل پرداخت کند
12 دسامبر 2021
درخواست طلاق

آنچه باید درباره درخواست طلاق از طرف زن بدانید به همراه سوالات متداول

درخواست طلاق زن از مرد می تواند به دلیل زنا، رفتار نامعقول و ضرب و شتم باشد. اگر درخواست طلاق از طرف زن باشد، زن می تواند تمام مهریه ش را نیز از مرد بگیرد
12 دسامبر 2021
درخواست طلاق

مراحل درخواست طلاق از طرف هر یک از زوجین و شرایط آن

درخواست طلاق می تواند هم از طرف مرد و هم از طرف زن باشد. مراحل درخواست طلاق از جانب مرد آسان تر و از جانب زن نیاز به اثبات بعضی شروط دارد.
ثبت نام و دانلود