طلاق در صورت خیانت مرد

1 ژانویه 2022
مجازات خیانت مرد متاهل

مجازات خیانت مرد متاهل از نظر قوانین

مجازات خیانت مرد متاهل در قانون پیش بینی شده است، مجازات خیانت مرد متاهل برای رابطه جنسی با نامحرم اعدام و برای برقراری رابطه نامشروع شلاق است.
ثبت نام و دانلود