مراحل درخواست طلاق

12 دسامبر 2021
طلاق توافقی

سوالات متداول درباره طلاق توافقی و مراحل آن

طلاق توافقی با امضاء توافقنامه توسط زوجین درباره نفقه، مهریه، حضانت فرزند و... صورت می گیرد. مراحل طلاق توافقی در این مقاله ذکر شده است
ثبت نام و دانلود