12 دسامبر 2021
درخواست طلاق

آنچه باید درباره درخواست طلاق از طرف مرد بدانید به همراه سوالات متداول

درخواست طلاق از طرف مرد می تواند در هر زمانی انجام شود. مرد هنگام درخواست طلاق باید تمام حق و حقوق زن را مانند مهریه و نفقه به صورت کامل پرداخت کند
ثبت نام و دانلود