3 نوامبر 2021
طلاق توافقی

اطلاعاتی درباره طلاق توافقی حق طلاق زن و گرفتن مهریه

طلاق توافقی بهترین راه درخواست طلاق است. برخی از مزایای طلاق توافقی شامل کاهش هزینه، پیگیری سریع درخواست و رابطه مسالمت آمیز زن و شوهر پس از طلاق است.
ثبت نام و دانلود